Verkoper bepaalt
De verkoper bepaalt wanneer bestellingen mogen worden geannuleerd en/of goederen geretourneerd.

14 dagen retour recht
De klant heeft het recht om goederen binnen 14 dagen te retourneren en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen ( exclusief inkt).

Ongebruikt en opgeopend
De goederen dienen ongebruikt en ongeopend in hun oorspronkelijke staat retour gezonden te worden.

Niet retour
De koper erkent en accepteert dat bepaalde goederen (met inbegrip van tattoo-inkt) niet kunnen worden geretourneerd en vergoed.

Niet aansprakelijk
De verkoper is niet jegens de koper aansprakelijk voor het volgende:

  • niet-levering, tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na de datum die op de factuur van de verkoper wordt vermeld;
  • ontbrekende goederen bij aflevering, tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na ontvangst van de goederen; en
  • beschadiging of verlies van de goederen of een gedeelte ervan tijdens het transport (waarbij goederen worden getransporteerd door de verkoper zelf of door een koerier die namens de verkoper handelt), tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na ontvangst van de goederen of de verwachte besteldatum;
    als een vordering van de koper geldig is op grond van het onderhavige, kan de koper alleen aanspraak maken op rechtzetting van het tekort of de niet-levering, en is de verkoper alleen daartoe verplicht.